Register Project Neocalvinisme

Weizsäcker, Carl (1822-1899)

Bio

Duits protestants theoloog, hoogleraar kerkgeschiedenis te Tübingen.

Werk

  • Jahrbücher für deutsche Theologie
  • ‘Die Theologie des Justinus Märtyr’, Jahrbücher für deutsche Theologie 12 (1867) 60-119

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001