Register Project Neocalvinisme

Wegscheider, Julius August Ludwig (1771-1849)

Bio

Duits rationalistisch theoloog, hoogleraar te Rinteln (1806) en te Halle (1810).

Werk

Christelijke Encyclopaedie1 V,701

Wegscheider (Julius August Ludwig), geboren 1771 in Kübbelingen (Brunswijk), studeerde in Helmstadt onder Henke, professor in Rinteln in 1806, in Halle 1810, waar hij veel bijval inoogstte, totdat door de aanvallen van de Evangelische Kirchenzeitung tegen hem en Gesenius als hoofdvertegenwoordigers van het Rationalisme zijn invloed gebroken werd. Hij stierf in 1849. Hij is de eigenlijke dogmaticus van het Kantiaansche Rationalisme. Geschriften: Institutiones theologicae dogmaticae christianae, 1815. In 1844 verscheen de achtste druk, wat wel merkwaardig is, omdat het boek weinig wetenschappelijke waarde had. W. Steijn, Kritik des Rationalismus in Wegscheiders Dogmatik, 1830.

Ds J.H. Landwehr


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001