Register Project Neocalvinisme

Vloten, Johannes van (1818-1883)

Bio

Nederlands theoloog en letterkundige, hoogleraar Nederlandse geschiedenis en letteren aan het Athenaeum te Deventer (1854-1867), oprichter en redacteur van de Nederlandsche Kunstbode (1874); veelzijdig auteur en geducht polemist. Propageerde in zijn tijdschrift De Levensbode de leer van Spinoza.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001