Register Project Neocalvinisme

Vissering, Gerbrand (1813-1869)

Bio

Nederlands doopsgezind predikant en theoloog. Was na zijn studie aan het Doopsgezind Seminarie te Amsterdam predikant te Zuid-Zijpe (1837) en Wormer-Jisp (1842).

Werk

  • Al de boeken des Nieuwen Verbonds, uit het Grieksch op nieuw vertaald, en met opschriften, gelijkluidende plaatsen en eenige aanteekeningen voorzien, 2e, verbeterde en met vele aanteekeningen vermeerderde druk, Amsterdam (Frederik Muller) 1859

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001