Register Project Neocalvinisme

Venema, Herman (1697-1787)

Bio

Werk

  • Korte verdediging van syne eere en leere, als mede eene duidelyke verklaringe van de schoolgeschillen over het verbondt der werken, de middelyke of onmiddelyke toereekeninge van Adams sonde, de dadelyke en lydelyke gehoorsaamheit van Jesus Christus, het algemeen besluit der praedestinatie met het bysonder gepaart, Te Leeuwarden, by Tobias van Dessel . . . Te Harlingen, by Folkert van der Plaats, 1735

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001