Register Project Neocalvinisme

Vasari, Giorgio (1511-1574)

Bio

Italiaans schilder, architect en schrijver. Catholic Encyclopedia

Werk

Christelijke Encyclopaedie1 V,537

Vasari (Georgio), Italiaansch bouwkundige, schilder en schrijver over de Christelijke kunst. Hij werd geboren in 1512 in Arezzo. In 1574 stierf hij in Florence. Hij was leerling, bewonderaar en navolger van den grooten Michel Angelo en van Andrea del Sarto. Zijn aantrekkelijke geschiedenis van de Italiaansche kunst Vita de piu excellenti pittori, scultori ed architetti, 9 dln., nieuwe druk in 1906 te Florence, is de grondslag van de latere kunstgeschiedenis. Hij bezat groote vaardigheid in het fresco- en portretschilderen. Grooter was zijn talent als bouwmeester. Hij deed de Uffizi te Florence en de Abbadia dei Cassinensi te Arezzo verrijzen.

Ds J.H. Landwehr


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001