Register Project Neocalvinisme

Uytenbogaert, Johannes (1557-1644)

Bio

Werk

  • Onderwysinge inde christelijcke religie, ghestelt by vraghen ende antwoorden nae de belijdenisse der remonstrants-ghereformeerde christenen. Mitsgaders der selfder formulieren ende ghebeden, des heylighen doops, ende des H. Avontmaels. De tweede druck, verbetert en vermeerdert met een aen-sprake tot de siecken en eenige ghebeden. Tot Rotterdam, voor Iohannes Naeranus .., 1640

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001