Register Project Neocalvinisme

Trente, Concilie van (1545-1563)

Info

Op het Concilie van Trente, gehouden van 1545-1548, 1551-1552 en 1562-1563, formuleerde de roomskatholieke kerk haar reactie op de reformatie: dogma’s werden nader geformuleerd en hervormingsmaatregelen werden vastgesteld. Als zodanig vormt dit concilie de inzet van de Contra-Reformatie.

Acta


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001