Register Project Neocalvinisme

Toorenenbergen, Johan Justus van (1822-1903)

Bio

Nederlands hervormd theoloog, predikant o.m. te Rotterdam (1869-1880), hoogleraar te Amsterdam (1880-1892).

Werk

  • De Christelijke Geloofsleer. Handboek voor Middelbaar onderwijs en eigen onderzoek, Culemborg (Blom & Olivierse) 18932 (Amsterdam, 18761)
  • Levensbericht van Daniel Chantepie de la Saussaye, theologiae Doctor, Hoogleeraar te Groningen, Leiden (E.J. Brill) 1874

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001