Register Project Neocalvinisme

Titius, Arthus (1864-1936)

Bio

Duits protestants theoloog, hoogleraar te Kiel (1900), Göttingen (1906) en Berlin (1921). Titius was breed ontwikkeld; hij publiceerde op het terrein van de nieuwtestamentische wetenschap, de systematische theologie, de godsdienstwijsbegeerte en de natuurfilosofie.

Werk

  • Natur und Gott. Ein Versuch zur Verständigung zwischen Naturwissenschaft und Theologie, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 19312 bibliotheek K.S.
  • Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft I-VI, Tübingen (Mohr) 1927-19322
  • I,1790-1793 s.v. Darwinismus

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001