Register Project Neocalvinisme

Synopsis purioris Theologiae (1625)

Bekendste Nederlandse leerboek voor de oude gereformeerde dogmatiek. Het bestaat uit 52 hoofdstukken met disputatiestellingen over alle toenmalige dogmatische thema’s.

Uitgegeven als Synopsis purioris theologiae, dispvtationibvs quinqvaginta dvabvs comprehensa, ac conscripta per Iohannem Polyandrvm, Andream Rivetvm, Antonivm Walaevm, Antonivm Thysivm . . . Lvgdvni Batavorvm, ex officina Elzeviriana, 1625. Editio secunda 1632, tertia 1642, quarta 1652, quinta 1658. Herman Bavinck verzorgde de editio sexta in 1881.

Disputationes


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001