Register Project Neocalvinisme

Synode, generale

Info

In de gereformeerde kerken de landelijke vergadering die in de regel eens per drie jaar bijeen komt. Een generale synode bestaat uit afgevaardigden vanuit de diverse particuliere synodes.

Rapporten

Samenroepen


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001