Register Project Neocalvinisme

Steketee, Adriaan (1846-1913)

Bio

Nederlands christelijk gereformeerd predikant en docent aan de Theologische School (1872-1882).

Werk

  • Babel. Eene Bijbellezing over Gen. 11 : 1-10, Kampen (Zalsman) 1882
  • De beteekenis der kunst voor den toekomstigen Evangeliedienaar. Rede, uitgesproken bij het overgeven van het Rectoraat, den 16en December 1880, Kampen (Zalsman) 1881
  • Gedachten over onzen diepen val en de verlossing, die in Christus Jezus is, naar aanleiding van eenige hoofdstukken uit de Heilige Schrift, herdruk, vermeerderd met een „In Memoriam” door J.P. Tazelaar, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1915 (oorspronkelijk Kampen (Van Velzen) 1872)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001