Register Project Neocalvinisme

Smelik, Evert Louis (1900-1985)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, was na studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam eerst hulpprediker te Bloemendaal (1924), vervolgens predikant te Tienhoven (1925). 30 september 1926 werd hij afgezet door de classis Breukelen in verband met de ‘kwestie Assen’. Smelik ging over naar de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband en diende daar Rotterdam (1928), Hilversum (1937) en Amsterdam-Zuid (1939); na de vereniging met de Nederlands Hervormde Kerk bleef hij daar predikant.

Na zijn afzetting deed hij de complete theologische studie over aan de Universiteiten te Leiden en te Amsterdam; aan de G.U. promoveerde hij 8 april 1943 op Vergelden en vergeven. Een theologisch-ethische studie naar aanleiding van Nietzsche’s denkbeelden over schuld en straf (’s-Gravenhage, 1943).

Van 1949 tot 1967 was Smelik hoogleraar vanwege de N.-Hervormde Kerk aan de G.Universiteit te Amsterdam. Naast dat alles heeft hij twintig gezangen op zijn naam staan, waarvan er een aantal in het Liedboek voor de Kerken zijn opgenomen. Vgl. over hem De Haas V,190-191.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001