Register Project Neocalvinisme

Simons-Mees, Josine Adriana (1863-1948)

Bio

Nederlands schrijfster van toneelstukken, sommige met haar tweede man Leo Simons (1862-1932), stichter (1905) en tot 1930 uitgever van de Wereldbibliotheek.

Werk

  • Geloof. Drama uit den Hugenotentijd in vier afdeelingen en zestien tafereelen, Amsterdam (Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur) 1924 (Nederlandsche bibliotheek, 464)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001