Register Project Neocalvinisme

Sieders, Wicher (1845-1930)

Wicher Sieders

Bio

Nederlands (Christelijk) gereformeerd predikant. Studeerde aan de Theologische School en diende Axel (1868), Herwijnen (1871), Enkhuizen (1873) en Vlaardingen (1880-1922). Ter gelegenheid van zijn 50-jarig ambtsjubileum benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vgl. over hem De Haas III, 258.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001