Register Project Neocalvinisme

Schwarz, Carl Heinrich Wilhelm (1812-1885)

Bio

Duits luthers theoloog.

Werk

  • Geschiedenis der jongste theologie in hare hoofdtrekken geschetst, naar de tweede uitgave uit het Hoogduitsch vertaald door Chr. Krabbe; met een woord tot inleiding en aanbeveling van J.H. Scholten, Leyden (Engels) 1857
  • Zur Geschichte der neuesten Theologie, Leipzig (Brockhaus) 18562

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001