Register Project Neocalvinisme

Schelven, Cornelis Louis François van (1858-1933)

Bio

Belgisch-Nederlands hervormd en (na doleantie, 1887) gereformeerd predikant. Diende na studie te Utrecht de gemeenten te Oude en Nieuwe Wetering (1886/87) en te Wageningen (1893-1929). Als deputaat was Van Schelven actief in het belang van gereformeerden in Duitsland (Rijn-Pruisen) en België. Vanaf 1904 was hij vele jaren redacteur van de Geldersche Kerkbode. Zie over hem De Haas II,302v.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001