Register Project Neocalvinisme

Ruskin, John (1819-1900)

Bio

Werk

  • Mensch en maatschappij I-II, uit het Engelsch vertaald door Bertha Koch-Huber, met een voorrede van Frederik van Eeden, Amsterdam (Mij. voor goede en goedkoope lectuur) 19182 (Wereldbibliotheek, 362, 364)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001