Register Project Neocalvinisme

Rotterdam 1917, Generale Synode van de Gereformeerde Kerken

Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Rotterdam van 28 Augustus tot 6 September 1917, Kampen (J.H. Kok) [1917]


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001