Register Project Neocalvinisme

Ridderbos, Jan (1879-1960)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant en theoloog. Diende na studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam de kerken te Oosterend (Fr.; 1905), Meppel (1909) en Bussum (1912). Van 1913-1950 was Ridderbos hoogleraar exegese Oude Testament c.a. aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Hij promoveerde 1907 aan de V.U. op De Theologie van Jonathan Edwards. Vgl. over hem BLGNP I,280-283.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001