Register Project Neocalvinisme

Revius, Jacobus (1586-1658)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant en dichter, diende na studie o.m. te Franeker, de gemeenten te Zeddam (1613), Aalten-Winterswijk (1613) en Deventer (1614-1642); vervolgens was hij tot aan zijn dood regent van het Statencollege te Leiden. Revius werkte als revisor mee aan de Statenvertaling. Samen met Fr. Sylburgius leverde hij een Griekse vertaling van de Nederlandse geloofsbelijdenis en liturgie. Als dichter is hij bekend geworden door zijn Over-Ysselsche sangen en dichten (1630/34) en door zijn bewerking van de psalmberijming van Datheen. Vgl. over hem BLGNP III,300-304.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001