Register Project Neocalvinisme

Proosdij, Cornelis van (1859-1915)

Bio

Nederlands (Christelijk) gereformeerd predikant. Studeerde aan de Theologische School te Kampen en werd daar o.m. begeleid door Herman Bavinck, toen nog bezig met zijn dissertatie. Hij diende de gemeenten te Stroobos (1881), Hallum (1883), Baarn (1890), Leiden A (1893) en Amsterdam (1899). Hij maakte deel uit van de generale synodes van Leeuwarden 1891 en Amsterdam 1892. Vgl. over hem De Haas III,217-219.

Werk

  • Zacharias Ursinus, Verklaring op den Heidelbergschen Catechismus I-II, uit het Latijn door C. van Proosdij, Kampen (Zalsman) 1886 (in afleveringen verschenen vanaf 1882)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001