Register Project Neocalvinisme

Polyander, Johannes (1568-1646)

Bio

Werk

  • Overeenstemming, benevens eene korte verklaring van onderscheidene plaatsen uit de H. Schrift, welke schijnbaar met elkander in tegenspraak zijn, naar volgorde opgesteld door Johannes Polyander; uit het Fransch in onze taal overgebracht door Franciscus Nutius; bij vernieuwing door den oorspronkelijken schrijver nagezien, verb. en met menige Schriftuurplaats verm. [Middelburg, F.P. d’Huy], 1899 bibliotheek K.S.

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001