Register Project Neocalvinisme

Pol, Dirk (1877-1958)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, diende na studie aan de Theologische School te Kampen de gemeenten te Heerjansdam (1901), Vlissingen (1907), Boskoop (1917) en Rijsoord (1922-1942). Na zijn emeritaat was hij nog hulpprediker te Renswoude. Pol was bijzonder actief op het gebied van de zending. Vgl. over hem De Haas V,104.

Werk

  • Kerkenordening van De Gereformeerde Kerken in Nederland gelijk deze laatstelijk op de Generale Synode te Middelburg in 1933 is herzien, benevens de daaraan verbonden Besluiten van de Generale Synode van Amsterdam (1892), . . . en Middelburg (1933), benevens de zendingsorde en onderscheidene bijlagen, Wageningen (Zomer en Keuning) 19345 bibliotheek K.S.

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001