Register Project Neocalvinisme

Ploos van Amstel, Johannes Jacobus Asuerus (1835-1895)

Bio

Nederlands hervormd en later gereformeerd predikant. Diende na studie te Utrecht de gemeenten te Otterlo (1861), Reitsum, Genum en Lichtaard (1863), Anjum (1866), Ridderkerk (1868), Groningen (1869), Hilversum (1871) en Reitsum (1876-1886). Hij ging te Reitsum 9 februari 1886 in doleantie en was sindsdien gereformeerd predikant aldaar. Hij was de drijvende kracht achter de doleantie in Friesland. Vgl. over hem BLGNP III,295-296.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001