Register Project Neocalvinisme

Pictet, Benedict (1655-1724)

Bio

Zwitsers gereformeerd theoloog, studeerde en doceerde (1686-) te Genève.

Werk

  • De christelyke God-geleertheid en kennis der zaligheid I-III, of verklaring der waarheden, die God aan de menschen de Heilige Schrift heeft geopenbaard, nevens de wederlegging der tegengestelde dwaalingen . . . Vermeerdert met een kort vertoog van ’t allermerkwaardigste in de . . . geschiedenissen. Naar den laatsten druk vertaalt, en verrykt met een voorreden van Johannes Wesselius. In s’Gravenhage, by Pieter van Thol, 1728-1730

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001