Register Project Neocalvinisme

Pascal, Blaise (1623-1662)

Bio

Frans wis- en natuurkundige, wijsgeer en apologeet. Leidde een tijdlang een werelds leven in Parijs, maar had in de nacht van 23 november 1654 een religieuze beleving die zijn leven veranderde. Het document van die ervaring (Mémorial) werd na zijn dood in zijn kleding gevonden. Pascal trok zich terug bij de ‘Eenzamen’ van Port Royal, waar hij een leven van strenge ascese leidde. Daar koos hij partij voor de Jansenisten in hun strijd met de Jezuïeten en verzamelde hij gedachten voor een onvoltooid gebleven apologie van het christelijk geloof (de Pensées).

Werk

  • Gedachten van Blaise Pascal, volgens de laatste uitgave van Brunschvigg, met een inleiding van de vertaalster: Fenna de Meyier, Amsterdam (Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur) [1919] (Wereldbibliotheek, 386)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001