Register Project Neocalvinisme

Oranje, Cornelis (1870-1905)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, was eerst corrector bij uitgever Höveker te Amsterdam, waar Abraham Kuyper hem opmerkte en het hem mogelijk maakte theologie te gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Hij was vervolgens predikant te Berkel (1897) en te ’s-Gravenhage B (1899-1905). Gesloopt door tuberculose moest hij begin 1905 emeritaat aanvragen. Een half jaar later overleed hij. Vgl. over hem De Haas III,202-203.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001