Register Project Neocalvinisme

Notten, Jan Willem Andries (1843-1914)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, begonnen in de Gereformeerde Gemeenten onder het kruis, schoonzoon van S. van Velzen.

Werk

  • De apostolische prediking, dat Jezus Christus, de volstrekt eenige, doch tevens algenoegzame Zaligmaker is, ’s-Gravenhage (H.J. Gerretsen) 1881 (Rede bij de aanvaarding van de heilige bediening te Rotterdam)
  • De Vraagbaak der wijzen, vrij naar het Hoogduitsch [van Moritz Gei▀ler], Utrecht (Bruna) 1899
  • Waakt en Bidt. Toespraak bij het feest der Chr. Jong. Vereen. te Rotterdam, Rotterdam (Bredée) 1882

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001