Register Project Neocalvinisme

Noordtzij, Maarten (1840-1915)

Bio

Nederlands (christelijk) gereformeerd theoloog, predikant en docent aan de Theologische School (1875-1912).

Werk

  • De achtenzestigste en de zestiende Psalm vertaald en verklaard, Kampen (J.H. Kok) 1900
  • Egyptologie en Assyriologie in betrekking tot de geloofwaardigheid des Ouden Testaments. Rede bij het overdragen van het Rectoraat, Utrecht (C. van Bentum) 1882

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001