Register Project Neocalvinisme

Nieuwhuis, Willem Hillebrand

Bio

Nederlands gereformeerd natuurkundige. Promoveerde in 1878 te Leiden op Over het beginsel der virtueele snelheden. O.m. leraar aan het gymnasium te Doetinchem.

Werk

  • Het heelal. Korte beschrijving der hemellichamen, Leiden (D. Donner) 1881
  • Mensch en dier. Beknopt overzicht der zoölogie ten dienste van lagere en hoogere scholen, Leiden (D. Donner) 1882
  • Buiten Europa. Aardrijkskunde van Azië, Afrika, Amerika en Australië, voor schoolgebruik en eigen studie, Brielle (Wierema) 1882

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001