Register Project Neocalvinisme

Niemeyer, Cornelis Johan (1864-1932)

Bio

Nederlands hervormd predikant, diende na studie te Leiden de gemeenten te Zuiderwoude (1889), Ooster en Wester Blokker (1891), Waaksens-Brantgum (1893), Tjalleberd (1896) en Bolsward (1899). Niemeyer promoveerde 1889 te Leiden op De strijd over de leer der praedestinatie in de IXe eeuw. Hij was een actief vrijzinnig hervormd predikant: zes jaar algemeen secretaris van de vrijzinnige Nederlandsche Protestantenbond, oprichter van de Friese Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, en redacteur van diverse vrijzinnige bladen. Vgl. over hem BLGNP I,214-215.

Werk

  • Geloof op uitwendig gezag, Pro: J.D. de Lind van Wijngaarden, Contra: C.J. Niemeyer, Baarn (Hollandia Drukkerij) 1912 (Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang, serie 8, no. 3)
  • De strijd over de leer der praedestinatie in de IXe eeuw, dogmenhistorisch uiteengezet en beoordeeld, Groningen (Hoitsema) 1889 (diss. Leiden)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001