Register Project Neocalvinisme

Netelenbos, Jan Bernard (1879-1934)

Bio

Nederlands gereformeerd, later hervormd predikant. Studeerde aan de Vrije Universiteit en was daarna predikant te Oostkapelle (1905), Heerenveen (1910) en Middelburg (1912).

Op 17 juni 1917 vervulde hij een preekbeurt in een Nederlands Hervormde Kerk te ’s Gravenhage voor zijn vriend, de ethische dr. J.A. Cramer. Er volgde een ingewikkelde kerkelijke procedure, waarbij ook zijn visie op de bijbel betrokken werd. Uiteindelijk werd hij 19 november 1919 afgezet door de classis Middelburg. De generale synode te Leeuwarden (1920) bevestigde dit vonnis.

Netelenbos werd na colloquium doctum toegelaten tot de Nederlands Hervormde Kerk (1921) en diende daar de gemeenten te Heinkenszand (1921), Roermond (1928) en Groenlo (1931).


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001