Register Project Neocalvinisme

Neokantianisme

Een wijsgerige stroming die op Kant wilde teruggrijpen in reactie op speculatief naturalistische en materialistische stelsels. Opgekomen in de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelde het Neokantianisme rond het begin van de 20e eeuw diverse richtingen en scholen, waaronder de Marburger en de Badense school de meeste bekendheid kregen.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001