Register Project Neocalvinisme

Neal, Daniel (1678-1743)

Bio

Engels puriteins theoloog, predikant te London.

Werk

  • Historie der rechtzinnige Puriteinen, of lotgevallen der Protestanten, dewelke, aan de zuivere gronden der Reformatie vasthoudende, de bisschoppelyke kerk-ceremonien in Engelandt godtvruchtig bestreden . . . I-II in’t Nederduytsch vertaalt, door Jan Ross, Te Rotterdam, by Hermanus Kentlink, Paulus Topyn, Hendrik van Pelt, en Adrianus Douci, p.z., 1752-1753

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001