Register Project Neocalvinisme

Muurling, Willem (1805-1882)

Bio

Nederlands hervormd predikant en theoloog. Muurling studeerde in Utrecht en promoveerde daar in 1831 op de eerste moderne biografie van Wessel Gansfort. Vervolgens was hij predikant te Stiens (1832). Na in 1837 hoogleraar te Franeker te zijn geworden werd hij in 1840 benoemd te Groningen. Daar doceerde hij tot 1872, naast exegese N.T., vooral de praktische theologie. Vgl. over hem BLGNP IV,339-341.

Werk

  • Het Nieuwe Testament, van wege de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk op nieuw uit den grondtekst overgezet, en van inleidingen, inhoudsopgaven, gelijkluidende plaatsen en aanteekeningen voorzien [door J.J. Prins, W. Muurling en H.G.J. van Doesburgh], Amsterdam/Haarlem (Brandt) 1868

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001