Register Project Neocalvinisme

Mosche, Gabriel Christophe Benjamin (1723-1791)

Werk

  • De Bijbel-vriend. Een theologisch week-schrift, behelzende verklaaringen en ophelderingen der duisterste en zwaarste Schriftuurplaatsen, in ’t Hoogduitsch beschreven en nu in ’t Nederduitsch vertaald door Anth. Fred. Klenke, Amsterdam, 1773-1782, 6 delen

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001