Register Project Neocalvinisme

Montfaucon, Bernard de (1655-1741)

Bio

Frans roomskatholiek edelman en geleerde, pater benedictijn (1676). Vanaf 1701 werkzaam in de Abdij van St. Germain-des-Prs, vormde hij de spil in een centrum van patristische deskundigheid. Vgl. over hem The Catholic Encyclopedia.

Werk

  • Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi . . . Opera omnia quae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur = I@L < (4@4 B"JD@H :T< 3@"<<@L DP4gB 5@<FJ"<J4<@LB@8g@H J@L PDLF@FJ@:@L J" gD4F6@:g<" B"<J" I-XIII, opera & studio D. Bernardi de Montfaucon, Parisiis, sumtibus Ludovici Guerin e.a., 1718-1738

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001