Register Project Neocalvinisme

Meulen, Douwe van der (1870-1942)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, diende na studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam de gemeenten te Schettens (1901), Numansdorp (1907), Wormerveer (1910), Metslawier en Nijawier (1916), Reitsum (1920) en Wetsinge-Sauwerd (1923-1939). Hij was onder ander redacteur van het Friesch Kerkblad. Vgl. over hem De Haas III,174-175.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001