Register Project Neocalvinisme

Lu´scius, Abraham George

Bio

Nederlands rechtsgeleerde, 17e/18e eeuw.

Werk

  • Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek, vervattende, de gehele werreldlyke geschiedenis . . . als ook, de gehele kerkelyke geschiedenis . . ., wyders, een geographische, historische en staatkundige beschryving van alle de keizerryken, koningryken . . . voorts, een uitvoerige genealogische beschryving van alle doorluchtige . . . geslaghten door de gehele werreld . . . door A.G. Luiscius . . . In ’s Gravenhage, by Pieter Husson . . . Te Delft, by Reinier Boitet, 1724-1727, 1724-1737 (acht delen, deel 5-8 verschenen in ’s-Gravenhage bij Johannes van Duren) bibliotheek K.S.

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001