Register Project Neocalvinisme

Loman, Abraham Dirk (1823-1897)

Bio

Nederlands luthers predikant en theoloog. Diende de gemeenten te Maastricht (1846) en Deventer (1849) en was vervolgens hoogleraar aan het Evangelisch-Luthers Seminarie te Amsterdam (1856-1893) en tevens aan de Universiteit van Amsterdam (1877-1893). In 1857 kreeg hij een eredoctoraat van de Universiteit te Leiden.

Loman was jarenlang voorzitter van de Nederlandsche Protestantenbond en zette in het algemeen zijn gaven in voor de verbreiding van de moderne beginselen. Vgl. over hem BLGNP I,137-139.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001