Register Project Neocalvinisme

Littooij, Arie (1834-1909)

Bio

Nederlands (Christelijk) gereformeerd predikant, diende na studie aan de Theologische School te Kampen de gemeenten te St. Anna Parochie (1865) en Middelburg (1867-1908). Werd vanaf Middelburg 1869 afgevaardigd naar alle generale synodes. Ook op politiek en onderwijsgebied was hij actief. Vgl. over hem De Haas II,230-233.

Werk

  • De Theopneustie (of Goddelijke Ingeving) der Heilige Schrift, Leiden (D. Donner) 1883

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001