Register Project Neocalvinisme

Linden, Jacobus van der (1852-1926)

Bio

Nederlands (Christelijk) gereformeerd predikant te Westmaas (1874), Bolsward (1877), Leiden (1878), Heusden (1880), ’s-Hertogenbosch (1882) en ’s-Gravenhage A (1893-1920). Vgl. over hem De Haas II,221-223.

Werk

  • „Heeft de Christelijke Gereformeerde Kerk recht van bestaan”? beantwoord, ’s Gravenhage (J. Bootsma) [1922] (antwoord op artikelen van H. Janssen in „De Wekker”)
  • De Heere is mijn herder. Psalm 23 toegelicht, Kampen (J.H. Kok) 19212
  • Waarheid of dwaling, Den Haag (Van der Burgh) [1910]
  • Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde kerk?, ’s-Gravenhage (J. Bootsma) [1922]

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001