Register Project Neocalvinisme

Lindeboom, Lucas (1845-1933)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant en theoloog, diende na studie aan de Theologische School te Kampen de gemeenten te ’s-Hertogenbosch (1866) en Zaandam (1873). Van 1883 tot zijn emeritaat in 1917 was Lindeboom docent aan de Theologische School. Hij gaf vooral de nieuwtestamentische vakken. Naast zijn werk was hij extreem actief in samenleving en politiek. Hij stond aan de wieg van o.m. Veldwijk, Effatha, de Valerius-kliniek en Salem, en functioneerde van de betreffende verenigingen regelmatig als voorzitter. In politicis was hij oprichter van de Christelijk historische kiezersbond „Marnix” (1881, uit onvrede met de A.R.-partij). Vgl. over hem BLGNP III,250-253.

Werk

  • Historia sacra I-II, s.l., s.n., s.a. (collegedictaat, aanwezig in bibliotheek ThU Kampen (Oudestraat)
  • Een Koning in een kribbe of Het kerstfeest in zijn heerlijke beteekenis, aan kinderen voorgesteld, Breukelen (Mobach) 19213 (Filippus 257)
  • De Wachter. Weekblad tot steun van de Theologische School van de Gereformeerde Kerken
  • ‘De werkelijkheid der Paradijsboomen’, De Wachter 24 (1925v) 30 (11 juni 1926)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001