Register Project Neocalvinisme

Liduina van Schiedam (1380-1433)

Bio

Nederlands lijdensmystica, patroonheilige van Schiedam; na een val op het ijs 38 jaar bedlegerig, waar ze visioenen e.d. ontving. Vgl. over haar BBKL XVI.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001