Register Project Neocalvinisme

Leeuwen, Nicolaas Dirk van (1881-1961)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant en theoloog. Studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde daar in 1920 bij C. van Gelderen op Het Bijbelsch-Akkadisch-Schumerisch zondvloedverhaal.

Van Leeuwen diende de gemeenten te Murmerwoude (1911) en Harkema-Opeinde (1920-1927). Na een lange procedure werd hij daar in november 1927 afgezet (kwestie Assen), en diende vervolgens de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband te Harkema-Opeinde en Leeuwarden (1929-1931). Problemen daar maakten dat hij overging naar de Nederlands Hervormde Kerk, waar hij nog predikant was te Holysloot (1931-1951). Vgl. over hem BLGNP II,304-305.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001