Register Project Neocalvinisme

Leeuwen, Jacobus Adrianus Cornelis van (1870-1930)

Bio

Nederlands hervormd predikant en theoloog. Diende na studie te Utrecht de gemeenten te Avereest (1894) en Alkmaar (1903-1908). Vanaf 1908 hoogleraar encyclopedie, oudchristelijke letterkunde en nieuwtestamentica te Utrecht. Vgl. over hem BLGNP IV,301-303.

Werk

  • Paulus’ zendbrieven aan Efeze, Colosse, Filémon, en Thessalonika, Amsterdam (H.A. van Bottenburg) 1926 (Kommentaar op het Nieuwe Testament, X)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001