Register Project Neocalvinisme

Lateraans Concilie, vierde (1215)

Belangrijkste Middeleeuws concilie. In de Rooms-Katholieke telling het 12e oecumenische. Kwam in drie zittingen (11, 20 en 30 november 1215) bijeen in het pauselijk paleis, het Lateranum.

decreta


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001