Register Project Neocalvinisme

Lammerts van Bueren, Johan (1872-1961)

Bio

Nederlands hervormd predikant en president-directeur van de Heldringgestichten te Zetten (1914-1937). Na zijn studie te Utrecht, waar hij in 1901 promoveerde op Het nieuw-malthusianisme en de christelijke zedeleer, was hij predikant te Bunnik (1897), Rotterdam (1901) en Amsterdam (1905-1914).

Na zijn emeritaat werd hij te Zeist ouderling en lid van de gemeenteraad voor de C.H.U. Hij was ook nog wethouder voor sociale zaken. Vgl. over hem BLGNP II,302-303.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001